Van Werkstudent tot Consultant

Sylvana heeft tijdens haar studie via Sparke & Keane als werkstudent bij ASML gewerkt. Een voor de hand liggende keuze om Sylvana voor deze uitdaging beschikbaar te maken. Sylvana werd hierbij inhoudelijk ondersteund door Sanne die Lean Black Belt Master is en Brigit. Ook werden de medewerkers van ASML meegenomen in het verbeterproject waarbij draagkracht van het team is geborgd maar ook kennis van het bestaande proces. Tijdens diverse sessies obv de Lean methodiek werd kritisch naar het bestaande proces gekeken om aanwezige verspillingen te definiëren, onderbouwd met gekwantificeerd data. Het interne proces werd flink geoptimaliseerd en er is ook ruimte geweest om verder te kijken dan alleen de afdeling Accounts Payable.

De verbeter initiatieven hebben geleid tot het besparen van tijd, die de medewerkers hebben gebruikt om andere werkzaamheden waar eerder geen tijd voor was op te pakken. Deze cirkel van continu samen verbeteren is de essentie van Lean. Voor Sylvana was dit haar eerste verbetertraject en hiermee heeft ze ook haar Lean Black Belt behaald. Een mooi voorbeeld van hoe Lean, en goede begeleiding, je als jonge (financiële) professional kunnen versterken!