berkvens[39].webp

De oplossing in één zin
Sparke & Keane creëerde in samenwerking met Berkvens een flexibel model waarmee aannames uit de markt elk moment kunnen worden doorgerekend om doelgericht te kunnen blijven innoveren, én adviseerden daarnaast hoe te starten met rapporteren volgens de (CSRD) richtlijnen.

Onze aanpak
Een goed begin is het halve werk. Daarom was een positieve business case creëren volgens ons de allereerste stap. De markt moet nou eenmaal die nieuwe circulaire deur wíllen kopen. Daarnaast moet de marge interessant blijven voor Berkvens, ondanks de hoge ontwikkelings- en recycling kosten.

Om Berkvens te helpen inzicht te krijgen in de toekomst, ontwikkelden Sparke & Keaners Eva Leenders (Werkstudent) en Brigit Verschuren (Principal Consultant) een model waarmee keuzes continu kunnen worden doorgerekend. Hiervoor startte Eva met het in kaart brengen van de compositie van de oude deur én de circulaire variant: wat kan worden hergebruikt, welke kosten komen kijken bij het demonteren en opnieuw monteren van een tweede deur, en wat zijn de macro economische factoren? Denk hierbij aan mogelijke CO2 beprijzing, een afvalverwijderingsbijdrage, hogere inflatie voor materialen (hout & papier) dan de CPI en een MIA/VAMIL die vandaag wel geldt, maar in de toekomst waarschijnlijk weer verdwijnt.

Door al deze variabele factoren was het van belang een flexibel model te bouwen zodat, wanneer Berkvens specifieke aannames heeft kunnen valideren in de markt, ze deze direct kunnen aanpassen om een nieuwe berekening te maken. Deze praktische manier van modeleren geeft dus de ruimte om te experimenteren én zorgt daarnaast voor inzicht over de benodigde inkoopprijzen, een scherpe verkoopprijs maar ook over het effect van (veranderende) wetgeving.

Kortom, een perfecte tool om Berkvens’ innovatieve mindset te vertalen naar praktische, ready-to-implement acties. Berkvens is ook CSRD plichtig, en over een duurzame circulaire deur wil je op de juiste manier communiceren en rapporteren, op basis van de CSRD richtlijnen, waaraan grote MKB'ers zich vanaf 2025 moeten houden. Om ook hierin voorop te blijven lopen is een pragmatische aanpak cruciaal. Daarom creëerden we samen met Berkvens een pilot met daarin een plan van aanpak qua rapporteren volgens deze richtlijnen. Uiteraard kozen we voor de lean manier. Hierbij ligt de focus op het in kaart brengen van wat er al is, prioriteiten bepalen op het gebied van ESG (environment, social & governance) en een gap analyse op data maken.

sparke-_-keane_batman_element.webp

Het resultaat?

Een plan van aanpak voor 2024 om in 2025 klaar te zijn voor de duurzame manier van rapporteren die past bij Berkvens als bedrijf. Impact maken en verbeteringen realiseren kan namelijk alleen als het gedragen wordt door de organisatie omdat het duurzaamheidsplan past bij de strategie. Daarom is de gedachte van CSRD de basis voor de input die moet worden vergaard: zoals welke data is er nog nodig, waar vind je deze, welke validatie moet worden gedaan, hoe ga je dit vastleggen, hoe bereiden we een controle document voor de accountant voor en hoe maken we een (geautomatiseerd) dashboard wat gaat helpen? Praktische vragen dus, die duidelijkheid scheppen. En die dikke, papieren boekwerken van de accountant? Vooral lekker achterwege laten! Want als het tijd is voor duidelijkheid en echte actie, dan is het tijd voor lean. En daar houden wij van!

Vraag het Rokan!

vierkant-gr-rokan-d.jpg

Rokan de Hingh

Als dé expert binnen Sparke & Keane op het gebied van CSRD kan Rokan je alles vertellen over de juiste aanpak voor jouw organisatie om klaar te zijn voor 2025. Wil je meer weten? Contacteer Rokan en we beloven dat hij vol enthousiasme al je vragen beantwoord.

r.dehingh@sparkeandkeane.nl